Home > งานรับสมัครนักเรียน

Date-post: -

 

 

 

ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 SMTE คลิก

ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 EP คลิก

ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.4 SMTE คลิก

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา 2566 คลิก

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2566 คลิก

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา 2566 คลิก 

ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกรายบุคคล ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา2566 คลิก

ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกรายบุคคล ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา2566 คลิก

ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกรายบุคคล ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา2566 คลิก 

ระบบบันทึกข้อมูลการมอบตัวนักเรียนใหม่ (กิจการนักเรียน) ปีการศึกษา 2566 คลิก