Home > ประกาศ

รับสมัครนักเรียน ปี2567(ห้องเรียนพิเศษ)

Date-post: 2024-01-23


 

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 SMTE คลิก

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 EP คลิก

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 SMTE คลิก 

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา 2567 คลิก

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2567 คลิก

ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกรายบุคคลชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา 2567 คลิก

ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกรายบุคคลชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP ปีการศึกษา 2567 คลิก 

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา 2567 คลิก 

 ตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกรายบุคคลชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา 2567 คลิก