05
ธันวาคม
2566

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)

การเเข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมกีฬาสีและระเบียบปฏิบัติในการเข้า-ออกโรงเรียนศึกษานารี

การชำระเงินห้องเรียน IE ภาคเรียนที่ 2/2566

การชำระเงินห้องเรียน IE ภาคเรียนที่ 2/2566

โครงการทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Suksanari Pre ม. 1) ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รับสมัครถูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนศึกษานารี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา

โรงเรียนศึกษานารี ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี​ คุณครูจรัล จินจาคาม

ขอแสดงความยินดี​ คุณครูจรัล จินจาคาม​ ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษานารี​ ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง​ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา​โรงเรียนอุบลรัตนราชภัญญาราชวิทยาลัย​กรุงเทพมหานคร​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

25
เมษายน
2566

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม

ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม "ไทยมีงานทำ"

เจียระไนประกายเพชร พิธีมอบรางวัลการแข่งข้น

โรงเรียนศึกษานารี ขอเเสดงความยินดีกับ

นายธนิต ทองธัญญะ

ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผอ.ศึกษานารีไม่หยุดพัก ลุยเยี่ยมค่ายกองร้อยพิเศษ

ประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัล พระราชทาน 2565

ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ด้วยความยินดียิ่ง

อาเซียนอาใจ รักษ์สิ่งแวดล้อม 2022

4 กิจกรรมน่าสนใจและได้ประสบการณ์มาเลยมา สนุกกับกิจกรรมดีดีมีรางวัล สนใจกิจกรรมไหนสแกน QR CODE

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

09
ตุลาคม
2564

บทความวิจัย เรื่องแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ ที่ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาวิถีใหม่

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ผลงานนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิชชาภา เอกภัทรกุลชัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรชนก จุฬาโอฬาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชวิญาภัสร์ กิจโกศลธนรัตน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภาวินี นิธิกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญธิดา สุวรรณชะนะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเมธาวี เรืองถาวรฤทธิ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน

โรงเรียนศึกษานารี ขอเเสดงความยินดี

นางสาวปทิตตา พจนานนท์ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565

Samsung Solve for Tomorrow 2023 (Semi-Final Round)

ขอแสดงความยินดี น.ส. วราริณ ราชิวงศ์ น.ส. เบญญพร รัตนไกรศร น.ส. ปภาวรินทร์ ปวะบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้ผ่านเข้ารอบรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม

กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีถวายพระราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีฉลองกฐิน ประจำปี 2566 โรงเรียนศึกษานารี

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศึกษานารี 25 มิถุนายน 2566

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2566

เชิดชูครูกลอนสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2566

กลุ่มเพจ Facebook