Home > ประกาศ

Date-post: -
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)

การเเข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมกีฬาสีและระเบียบปฏิบัติในการเข้า-ออกโรงเรียนศึกษานารี

การชำระเงินห้องเรียน IE ภาคเรียนที่ 2/2566

การชำระเงินห้องเรียน IE ภาคเรียนที่ 2/2566

โครงการทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (Suksanari Pre ม. 1) ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนศึกษานารี เรื่อง รับสมัครถูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนศึกษานารี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา

โรงเรียนศึกษานารี ขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี​ คุณครูจรัล จินจาคาม

ขอแสดงความยินดี​ คุณครูจรัล จินจาคาม​ ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษานารี​ ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง​ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา​โรงเรียนอุบลรัตนราชภัญญาราชวิทยาลัย​กรุงเทพมหานคร​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

เรียนดี มีความสุข

ยินดีต้อนรับ​ รองผู้อำนวยการ​ โรงเรียนศึกษานารี

กำหนดการค่าย 1 สอวน.วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านค่าย 1 สอวน.วิชาชีววิทยา ศูนย์ศึกษานารี รายงานตัววันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 8:30 น. รายละเอียดตามตารางกำหนดการ มีข้อสงสัยติดต่อครูพลวดี บุนนาค โทร 0656922064

Page : [ 1 ]   2   3   4   5   6   7