snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

แจ้งนักเรียนทุกคน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 พิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 (พิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ .9 ,รับผลการเรียน)

    ขอให้นักเรียนมาโรงเรียนตามปกติ

    07.20 . นักเรียนเข้าแถวเตรียมเข้าสู่พิธีฯ

    07.30 . เคารพธงชาติ

  -พิธีรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ .9

  -พิธีทำบุญอุทิศถวาย .9 (นิมนต์พระมาบังสุกุล)

  -นักเรียนรับปัจฉิมโอวาทของภาคเรียนที่ 1/2561

  โดย ผู้อำนวยการขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์

  -นักเรียนพบครูที่ปรึกษาที่ห้องเรียนประจำชั้น

เสร็จพิธีการและกิจกรรมประมาณ 10.00 .

pp1

 

 

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773