พิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนศึกษานารี ประจำปี 2560

11082560 3

11082560 4

11082560 5