โรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2561
snr header

นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ปฏิทินชาวศึกษานารี

ตุลาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today366
Yesterday803
This week2541
This month15547
Total1742170

Visitor Info

  • IP: 34.236.191.104
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

5
Online

2021-10-28

 ประวัติโรงเรียนศึกษานารี

         โรงเรียนศึกษานารีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1 กระทรวงศึกษาธิการเริ่มก่อตั้งขึ้นในวัดอนงคาราม โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสรมหาเถระ) เจ้าอาวาสวัดอนงคาราม รูปที่ 6 กล่าวคือ เมื่อครั้งท่านเป็นพระอันดับ เรียกกันว่าพระอาจารย์นวม ท่านได้เริ่มจัดระบบการสอนลูกศิษย์ของท่านเป็นการส่วนตัวขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2432 (ร.ศ.108) ต่อมามีผู้เห็นประโยชน์แห่งการศึกษา จึงมีผู้นำบุตรหลานที่เป็นชายมาฝากเพิ่มขึ้นทุกปี จนถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระราชทานสมณศักดิ์เลื่อนท่านขึ้นเป็นพระครูอุดมพิทยากร เมื่อ พ.ศ. 2441

         พ.ศ. 2444 กรมศึกษาธิการ ได้อนุมัติเงินจำนวน 4,030.00 บาท ให้ท่านสร้างโรงเรียนขึ้นหลังหนึ่งเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง ทำให้มีสถานที่เล่าเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งมีผู้สร้างถวายไว้แล้ว 2 หลัง พระครูอุดมพิทยากรได้ดำริเห็นว่าได้ช่วยการศึกษาฝ่ายกุลบุตรสมความมุ่งหมายแล้ว ยังแต่ฝ่ายกุลสตรีเท่านั้นที่ยังมิได้ให้ความช่วยเหลือ จึงได้เปิดสอนนักเรียนสตรีขึ้น โดยจ้างนายธูปมาเป็นครูสอน จึงนับได้ว่านักเรียนรุ่นนี้เป็นนักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนศึกษานารี

         ต่อมามีนักเรียนสตรีมากขึ้น พระครูอุดมพิทยากรเห็นว่าสถานที่เล่าเรียนอยู่ใกล้กับกุฏิสงฆ์มากเกินไปเป็นการไม่เหมาะสม จึงได้ดำเนินการติดต่อขอที่ดินและตึกคุณหญิงพัน อันเป็นมรดกสืบเนื่องมาจากสมเด็จเจ้าพระยามหาประยุรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เปิดเป็นสถานที่เล่าเรียนฝ่ายสตรี (ปัจจุบัน คือ บริเวณสถาบัน ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เมื่อได้ย้ายนักเรียนมาอยู่ที่นั้น ใช้นามโรงเรียนว่า “โรงเรียนสตรีอุดมวิทยายน”

         ต่อมากระทรวงธรรมการเห็นว่าชื่อของโรงเรียนมีคำว่า“อุดม” ไปพ้องกับ โรงเรียนชั้นอุดมศึกษา จึงหารือกับพระครูอุดมพิทยากร ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนศึกษานารี” ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2453

         วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2473 กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่าโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งเปิดสอนอยู่ที่โรงเรียนศึกษานารีปัจจุบันนี้ เป็นโรงเรียนชาย มีนักเรียนเป็นจำนวนมากแต่สถานที่คับแคบกว่าโรงเรียนศึกษานารี ซึ่งตั้งอยู่ที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงดำเนินการให้แลกที่กันเพราะเป็นที่มรดกสืบเนื่องมาจากสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์เช่นเดียวกัน ดังนั้นโรงเรียนศึกษานารีจึงย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2473

         ส่วนที่ตั้งโรงเรียนศึกษานารีเดิมเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คำว่าแต่เดิมนั้นหมายเพียงแต่ ปี พ.ศ. 2475 เท่านั้น กาลเวลาที่ยาวนานไปกว่านั้น ที่ดินตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่ตั้งบ้านเรือนของตระกูลบุนนาค ซึ่งเป็นตระกูลขุนนางใหญ่มาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ และเมื่อมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ขุนนางตระกูลบุนนาคมีอิทธิพลทางการเมืองมาก คือ “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)“ ท่านปู่ของเจ้าคุณพระประยุรวงศ์เจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ 5

         ตระกูลบุนนาค ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งธนนี้ทั้งหมด ตั้งแต่คลองใต้บ้านฝรั่งกุฎีจีน คลองขนอนเข้าไปถึงวัดพิชยญาติการาม สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ท่านก็สร้างบ้านอยู่ในบริเวณของตระกูลบุนนาคตรงนี้ แล้วสร้างบ้านให้ลูกชายท่านคือบิดาของเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ อีกหลังหนึ่งต่อขึ้นมาด้านเหนือ แต่เรียกรวมที่ดินบริเวณนี้ว่า “บ้านสมเด็จฯ” อันเป็นที่มาของชื่อโรงเรียนบ้านสมเด็จฯ เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ท่านเข้ามาพักอาศัยอยู่ในบ้านนี้ตั้งแต่อายุได้ 2 ปี เป็นจุดเริ่มของความเกี่ยวพันระหว่างเจ้าคุณพระประยุรวงศ์กับโรงเรียนศึกษานารี ซึ่งได้มาตั้งแทนที่โรงเรียนบ้านสมเด็จฯ จนเกิดอาคารเรียนขึ้นมาหลังหนึ่ง เรียกว่า เรือนเจ้าคุณพระประยุรวงศ์บูรณะ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “เรือนเจ้าคุณ” ซึ่งนับเป็นอาคารหลังหนึ่งของโรงเรียนศึกษานารีนั่นเอง

         ปัจจุบันโรงเรียนศึกษานารีเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 โดยมีแผนชั้นเรียนเต็มรูปดังนี้ 12-12-12 รวมทั้งสิ้น 72 ห้องเรียน

history 01

Copyright © 2021 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-466-2182