Home > ประกาศ

ขอแสดงความยินดี​ คุณครูจรัล จินจาคาม

Date-post: 2023-10-19
ขอแสดงความยินดี​ คุณครูจรัล จินจาคาม​ ครูชำนาญการ โรงเรียนศึกษานารี​ ในโอกาสได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง​ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา​โรงเรียนอุบลรัตนราชภัญญาราชวิทยาลัย​กรุงเทพมหานคร​ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1