Home > ประกาศ

ยินดีต้อนรับ​ รองผู้อำนวยการ​ โรงเรียนศึกษานารี

Date-post: 2023-09-30


โรงเรียนศึกษานารี ขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติ

พิธีแสดงความยินดีและต้อนรับ​ นางสาวจิราภรณ์ ไข่เกตุ

ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรีย