Home > กิจกรรมโรงเรียน

อำลารั้วเหลืองน้ำตาล ตะแบกบานสู่ลานโพธิ์

Date-post: 2022-10-27
ภาพกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๗.๓๐ โรงเรียนศึกษานารีได้จัดกิจกรรม"อำลารั้วเหลืองน้ำตาล ตะแบกบานสู่ลานโพธิ์"ให้กับ ดร.ขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนสตรีวิทยา โดยมีการจัดการแสดงของนักเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึก มอบพวงมาลัย ของที่ระลึก ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาท และอำลานักเรียน นักเรียนร่วมกันบูมศึกษานารีให้กับผู้อำนวยการ

รูปภาพเพิ่มเติม :