โรงเรียนศึกษานารี

โรงเรียนศึกษานารี

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

"เพลินเพลงพระราชนิพนธ์ 

เชิญชวนผู้ปกครองและประชาชน ร่วมกิจกรรม

"เพลินเพลงพระราชนิพนธ์   

โดยนักเรียนโรงเรียนศึกษานารี  ณ. สวนสาธาณะด้านข้างโรงเรียนศึกษานารี ฝั่งถ.อรุณอมรินทร์

เริ่มตั้งแต่ เวลา 15.00 - 16.30น.


เข้าสู่ โรงเรียนศึกษานารี