Home > ประกาศ

Pre-Test (M1)

Date-post: 2021-12-14

ประกาศผลโครงการทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษเเละห้องเรียนปกติ

ประกาศผลโครงการทดสอบความพร้อมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

เกียรติบัตรPreม.1ห้องเรียนพิเศษ(คะแนนรวมสูงสุด10อันดับแรก)-จากโรงเรียน คลิก

เกียรติบัตรPreม.1ห้องเรียนพิเศษ(คะแนนรวมสูงสุด10อันดับแรก)-จากสอบติด จูเนียร์ คลิก

เกียรติบัตรPreม.1ห้องเรียนปกติ(คะแนนรวมสูงสุด10อันดับแรก)-จากโรงเรียน  คลิก

เกียรติบัตรPreม.1ห้องเรียนปกติ(คะแนนรวมสูงสุด10อันดับแรก)-จากสอบติด จูเนียร์ คลิก

ข้อมูลสถิติและกราฟ Preม.1ห้องเรียนพิเศษ คลิก

ข้อมูลสถิติและกราฟ Preม.1ห้องเรียนปกติ คลิก

รายชื่อผู้เข้าสอบ Preม.1ห้องเรียนพิเศษ(เรียงตามคะแนนสอบ) คลิก

รายชื่อผู้เข้าสอบ Preม.1ห้องเรียนปกติ(เรียงตามคะแนนสอบ) คลิก

 

คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์สอบติด จูเนียร์  สำหรับสอบ Pretest Online  คลิก 

 

คู่มือการใช้งาน แอปพลิเคชันสอบติด จูเนียร์   สำหรับสอบ Pretest Online  คลิก 


VDO คลิป คู่มือการใช้งาน เว็บไซต์สอบติด จูเนียร์  สำหรับสอบ Pretest Online  คลิก 

 

VDO คลิป คู่มือการใช้งาน แอปพลิเคชันสอบติด จูเนียร์   สำหรับสอบ Pretest Online  คลิก