โรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2561
snr header

นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ปฏิทินชาวศึกษานารี

ตุลาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today406
Yesterday803
This week2581
This month15587
Total1742210

Visitor Info

  • IP: 34.236.191.104
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

3
Online

2021-10-28
logo snr 1
7นายอิทธิพล ชัยเดโช 110x165นายอิทธิพล  ชัยเดโช
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
4นายนนทน์ ฤทธิเลิศ รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 110x165               นายนนทน์ ฤทธิเลิศ
         รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คนที่ 1


15นางสาวนภาวรรณ มโนรัตน์ 110x165              นางสาวนภาวรรณ มะโนรัตน์
             รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คนที่ 2
3นางสาววิภาชดา มีอำมาตร รองหัวหน้ากลุมสาระฯ 110x165              นางสาววิภาชดา มีอำมาตร
            รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คนที่ 3
5นายวิเชียร กันสิทธิ์ 110x165นายวิเชียร กันสิทธิ์ 2นางสาวทิพวรรณ เจียมสกุลยั่งยืน รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 110x165นางสาวทิพวรรณ เจียมสกุลยั่งยืน
6นางฐิติวรรณ หวังวงศ์สกุล 110x165นางฐิติวรรณ หวังวงศ์สกุล 1นายวิทยา ปาตาสะ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 110x165นายวิทยา  ปาตาสะ
8นายภานุวัฒน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ 110x165นายภานุวัฒน์ ฉัตรวงศ์วิริยะ
9นายมานะ อินทรสว่าง 110x165นายมานะ อินทรสว่าง 10นายเทวฤทธิ์ ขันโมลี 110x165นายเทวฤทธิ์ ขันโมลี 11นางสาวดวงรัตน์ คุ้มภัย 110x165นางสาวดวงรัตน์ คุ้มภัย
12นางสาวดวงฤดี เทศสนั่น 110x165นางสาวดวงฤดี เทศสนั่น 13 นางสาวพลวดี บุนนาค 110x165นางสาวพลวดี บุนนาค 14 นางสาววิชญาดา เหล่าลือชา 110x165นางสาววิชญาดา  เหล่าลือชา 16นางสาวสุพรรษา ขุมทอง 110x165นางสาวสุพรรษา ขุมทอง 
17นางศิรินทร์ธร กฤษฏ์อังกูร 110x165นางศิรินทร์ธร  กฤษฏ์อังกูร
18 นายอภิชาติ ร่มลำดวน 110x165นายอภิชาติ ร่มลำดวน  19 นายสุวัฒน์ ระวิรรณ์ 110x165 
นายสุวัฒน์ ระวิวรรณ์
20นางสาวศิถี ตันบุญเจริญ 110x165นางสาวศิถี  ตันบุญเจริญ
21นางสาวธนัชชา จิตรจำนงค์ 110x165นางสาวธนัชชา  จิตรจำนงค์ 22นางพรรณี ประยุง 110x165
นางพรรณี  ประยุง
23นางสาวพรพจนารถ หงศ์ทอง 110x165
นางสาวพรพจนารถ หงษ์ทอง
24นางสาวอุชุพร วงศ์ไชย 110x165นางสาวอุชุพร  วงศ์ไชย
26 นางสาวเกษราวัลณ์ ศรีจันทร์ 110x165นางสาวเกษราวัลณ์  ศรีจันทร์ 25 นางสาวชวัลนุช รัตนะ 110x165นางสาวชวัลนุช  รัตนะ
27 นางสาวอารียา รัตนกันทา 110x165นางสาวอารียา รัตนกันทาข้อมูลเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 | Update 18-07-2019

Copyright © 2021 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-466-2182