Home > ประกาศ

รับสมัครนักเรียน ปี66(ห้องเรียนปกติ)

Date-post: 2023-03-02
รับสมัครนักเรียน ปี66(ห้องเรียนปกติ)

 

 

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 คลิก

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 ความสามารถพิเศษ คลิก

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนปกติ ม.4 คลิก

หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตพื้นที่(เฉพาะผู้สมัคร ม.1ในเขตพื้นที่บริการ เท่านั้น) คลิก 

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 คลิก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2566 คลิก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2566 คลิก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 (ห้องเรียนปกติ) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 คลิก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 (ห้องเรียนปกติ) แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566 คลิก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 (ห้องเรียนปกติ) แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น/ฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2566 คลิก