Home > กิจกรรมโรงเรียน

ค่าย สอวน. วิชา ชีววิทยา ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โรงเรียนศึกษานารี

Date-post: 2022-10-25
ภาพกิจกรรม

ศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) วิชาชีววิทยา โรงเรียนศึกษานารี ได้จัดค่าย สอวน. วิชา ชีววิทยา ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ศูนย์โรงเรียนศึกษานารี ในระว่างวันที่ 1 - 25 ตุลาคม 2565

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1_IqOHW-RYLV_FHGjpD8a9_RfltJY91rt?usp=sharing