กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน โครงงานสิ่งประดิษฐ์ ในโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์

31

32

33

34

  ปีนี้มีนักเรียนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 2 ทีม ได้ 1 เหรียญเงิน และรางวัล Popular Award สำหรับทีม Smart Wheelchair

ครูที่ปรึกษา คือ ครูมานะ อินทรสว่าง และ 1 เหรียญทองแดง สำหรับทีม Blindtrack ครูที่ปรึกษา  คือ ครูวิภาชดา  มีอำมาตร