ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา ศูนย์โรงเรียนศึกษานารี

กิจกรรมในค่าย ฯ รายละเอียดตามตาราง

1

หากมีข้อสงสัย ติดต่อ นางสาวพลวดี บุนนาค 085-903-6424

นางสาววิชญาดา เหล่าลือชา 094-682-9988