รับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ 

IESO

รายละเอียดประกาศ คลิก รายละเอียด

ใบสมัครสอบคัดเลือก คลิก ใบสมัคร

เนื้อหาที่ใช้สอบ คลิก เนื้อหา

สนใจ ติดต่อ : ครูวิทยา ปาตาสะ : 0801199107 ครูอภิชาติ : 0881921007 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์