snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

ขอเชิญร่วมงานฉลองกฐินสามัคคี ศึกษานารี ๒๕๖๑ พบกับการออกร้านของครูและนักเรียน

ร่วมชมและเชียร์การประกวดธิดากฐิน ปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากวงดนตรีชื่อดังมากมาย

1

 

2

 

 

 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นี้ พบกันที่ศึกษานารีนะคะ
#กฐินสามัคคีศึกษานารีเชียงใหม่เจ้า

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773