snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับประเทศ  ครั้งที่6 ปีการศึกษา 2561 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้เข้าแข่งขัน นางสาวกาญจนา อัศวเหล่าวรพงศ์ ชั้น ม.5/12

โรงเรียนศึกษานารี ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ

17

18

19

 

ครูผู้ฝึกซ้อม ครูอนันต์ เอี่ยมวิวัฒนะกุล

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773