snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศึกษานารี ร่วมกับ CHIBA UNIVERSITY

จัดโครงการรุ่นพี่สอนน้องแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม และเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ขึ้น

 

91

92

โดยมีนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจาก CHIBA UNIVERSITY จำนวน 11 คน
ดำเนินกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับ นักเรียน ชั้น ม.4/14
(แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น) และนักเรียนชั้น ม.6/4 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773