snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

พระอาจารย์วีรชาติ  มเหสกโข ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ มาเทศนา อบรมให้ความรู้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการประชุมระดับ

เกี่ยวกับยาเสพติดและความกตัญญูในวันแม่  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2561

21

22

23

cats

 ดูเพิ่มเติม -->>>>>> Youtube Link

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773