เด็กหญิงณัฏฐ์ กุลสนาวงค์ ม.3/7
นักกีฬายิมนาสติก เยาวชนทีมชาติไทย
1.กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ จังหวัดน่าน
ได้รับคัดเลือกเป็น ตัวแทนนักกีฬาเขต 10 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19–29 มีนาคม 2561 จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการแข่งขัน
*รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภททีมรวมอุปกรณ์
*รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์

2.กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารนิมิบุตร
เป็นตัวแทนนักกีฬาโรงเรียนศึกษานารี เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 5-12 พฤษภาคม 2561 จัดโดยกรมพลศึกษา

3. 10th ASEAN SCHOOL GAMES 2018 เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19-27 กรกฎาคม 2561
ผลการแข่งขัน
*รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภททีมรวมอุปกรณ์

4.การแข่งขันยิมนาสติกลีลา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 38 ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย
ผลการแข่งขัน
*รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง รุ่นเยาวชน ประเภททีมรวมอุปกรณ์
*รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง รุ่นเยาวชน ประเภทอุปกรณ์บอล

5.Formosa Cup Rhythmic Gymnastics Tournament
TAICHUNG, TAIWAN, 14-16 December, 2018
ผลการแข่งขัน
*รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทอุปกรณ์บอล
*รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภททีมรวมอุปกรณ์

30 03 2561 01

30 03 2561 02

30 03 2561 03

30 03 2561 04