นางสาวกานต์พิชชา พัฒนศักดิ์ ม.6/11 เหรียญทองกีฬายิมนาสติกชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไปไปแข่งรายการกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 19-27 กรกฎาคม 2561

1

2

3

 

เด็กหญิงณัฎฐ์ กุลสนาวงค์ ม3/7 เหรียญทองกีฬายิมนาสติกชิงแชมป์ประเทศไทย

ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งรายการกีฬาอาเซียนสกูลเกมส์ ณ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 19-27 กรกฎาคม 2561

1 1

1 2

1 3