04
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มีนาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตัวแทนระดับภาคกลาง

21

 

22

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ดุษฎีปรีชา ม.3/9
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
นางสาวสิรินดา จันทรใย ม.6/10
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1

 

23

 

24

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773