04
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

มกราคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
Date : 2019-01-07
10
12
27
28
30
31

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตัวแทนระดับภาคกลาง

21

 

22

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

1. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ดุษฎีปรีชา ม.3/9
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
นางสาวสิรินดา จันทรใย ม.6/10
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1

 

23

 

24

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773