เด็กหญิงศิริญากร นิลละออ ชั้นม.3/8 (นักเรียนโควต้าความสามารถพิเศษศิลปะ) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดวาดภาพจากกระทรวงพลังงาน รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศเกาหลีใต้ 5 วัน  ใันวันที่ 18-22 ตุลาคม 2561

11

12

13