snr-banner
logo
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

ปฏิทินชาวศึกษานารี

logo1

การจัดค่ายครั้งที่ 1/2561 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.สาขาชีววิทยา

ณ ศูนย์โรงเรียนศึกษานารี วันที่ 1-19 ตุลาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศการจัดค่าย ณ โรวเรียนศึกษานารี

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-465-0773
Copyright © 2019 | Suksanari School is located at 176 Prachatippok Road, Watkanlaya district, Thonburi, Bangkok 10600 Tel. +662-466-7223 Fax. +662-465-0773