logo1

การจัดค่ายครั้งที่ 1/2561 ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.สาขาชีววิทยา

ณ ศูนย์โรงเรียนศึกษานารี วันที่ 1-19 ตุลาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

บรรยากาศการจัดค่าย ณ โรวเรียนศึกษานารี