คู่มือการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (WIFI) สำหรับนักเรียน

ระบบเครือข่ายไร้สาย (WIFI) สำหรับนักเรียน มีวิธีการใช้งานโดยใช้ รหัสนักเรียนเป็น Username และวันเดือนปีเกิดเป็น Password มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ให้เลือก WIFI ที่ชื่อว่า SNR-Student หลังจากเลือกเสร็จแล้ว จะขึ้นสถานะ Connected
  2. ให้นักเรียนเข้า Browser (ตัวไหนก็ได้ในเครื่อง)
  3. หลังจากเข้า Browser แล้วนั้น จะขึ้นให้ใส่ Username และ Password
  4. ให้นักเรียนใส่ Username เป็นรหัสนักเรียน เช่น 34999 ส่วน Password เป็นวันเดือนปีเกิิด เช่น นักเรียนเกิดวันที่ 2 มกราคม ปี 2540 ใส่ Password เป็น 02012540
  5. หลังจากนั้นก็สามารถใช้งานได้

ข้อชี้แจงเพิ่มเติม

  1. ระบบจะ Log Out อัตโนมัติ ถ้าไม่มีการใช้งาน ถ้าต้องการใช้งานต่อ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวอีกครั้ง
  2. การใช้งานอินเทอร์เน็ต อาจจะมีการบล๊อคเว็บไซต์ที่ไม่สมควรหรือโปรแกรมที่ใช้ทรัพยากรเครือข่ายสูง
  3. มีปัญหาการใช้งานหรือสอบถามเพิ่มเติม แจ้งมาที่งานเครือข่ายสารสนเทศ ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป เบอร์ 154 และ 160