290660 1

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1  กรกฎาคม 2560

290660 2290660 3250660 4