พิธิสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด 27 มกราคม 2560

{gallery}information/2017-01-27a:::0:0{/gallery}