กลุ่มสาระสังคมฯ รับรางวัล-วัดประยุรวงค์ 29 ธ.ค.2559

{gallery}information/2016-12-29:::0:0{/gallery}