โรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2561
snr header
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ปฏิทินชาวศึกษานารี

ธันวาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today4324
Yesterday5989
This week22559
This month97107
Total905469

Visitor Info

  • IP: 18.206.194.161
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

3
Online

2020-02-20

logo snr 1

 0002 110x165นายขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนศึกษานารี 
Cผู้บริหาร ๑๙๐๗๑๘ 0005  นางพิรานันท์  ศรีประเสริฐ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

2 124x186นายวีระศักดิ์ โชติรัตนศักดิ์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

2 124x186นายวีระศักดิ์ โชติรัตนศักดิ์
งานพัฒนาบุคลากร
ไทย ๑๙๐๗๑๘ 0008 110x165นายอภิเชน  เหล่าเจริญ
งานเครื่องราชอิสริยากรณ์
12นางสาวดวงฤดี เทศสนั่น 110x165นางสาวดวงฤดี  เทศสนั่น
งานการลงเวลาปฏิบัติราชการ
ไทย ๑๙๐๗๑๘ 0015 110x165นายโสภณ  ปิ่นทอง
งานพิธีการหน้าเสาธง
5 124x186นาอัจฉรา  กอบัวแก้ว
งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา
2 110x165นางหทัยรัตน์ อิสมาแอล
งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
10 124x186นางสาวจีราพร  เมาะราษี  
งานแผนงาน
ไทย ๑๙๐๗๑๘ 0013 110x165นางสาวนัยน์ปพร  จงสมจิตต์
งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
14 124x186นายนครินทร์  เครือวัลย์
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2 124x186
นายวีระศักดิ์ โชติรัตนศักดิ์
งานสำนักงาน
13 ว่าที่ร.ต.อัมรินทร์ อินทร์บำบุง 124x186ว่าที่ร.ต.อัมรินทร์  อินทร์บำรุง
งานส่งเสริมประชาธิปไตย
1นายวิทยา ปาตาสะ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 110x165 นายวิทยา  ปาตาสะ
งานป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งเสพติด
เอดส์ อบายมุข
9 124x186นางสาวณัฐพัชร์  เอกสมบัติ
งานสารสนเทศ 
11นางสาวมาลีนนท์ ยงพานิชย์ 124x186นางสาวมาลีนนท์  ยงพานิชย์
งานทะเบียนประวัติ
3นางสาวชลทิพย์ บุญรังศรี รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 124x186นางสาวชลทิพย์  บุณรังศรี
งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 
ไทย ๑๙๐๗๑๘ 0008 110x165นายอภิเชน  เหล่าเจริญ
งานควบคุม ดูแลวินัย
และความประพฤตินักเรียน
19นายพิชชากร สิงหนิยม 124x186นายพิชชากร  สิงหนิยม
งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน
12 124x186นางสาวศิริพร  พรประทาน
งานพัสดุ
ไทย ๑๙๐๗๑๘ 0007 110x165นายวรัญญู  โพธิ์คีรี
งานแก้ไขปัญหานักเรียน
มาโรงเรียนสาย
 
หัวหน้าระดับชั้น
7 นางทิพมาศ อินนุพัฒน์ 124x186นางทิพมาศ  อินนุพัฒน์
หัวหน้าระดับชั้น ม.1
9 นางสาวประทินพร แก้วศรี 124x186นางสาวประทินพร  แก้วศรี
หัวหน้าระดับชั้น ม.2
ไทย ๑๙๐๗๑๘ 0014 110x165นางรจเรข ปิ่นทอง
หัวหน้าระดับชั้น ม.3
10 124x186 นางสาวธรรมสรณ์  กิตติธนสมบัติ
หัวหน้าระดับชั้น ม.4
15นางสาวนภาวรรณ มโนรัตน์ 110x165นางสาวนภาวรรณ  มโนรัตน์
หัวหน้าระดับชั้น ม.5
7  นางสาวเอมิกา  สุวรรณหิตากร
หัวหน้าระดับชั้น ม.6  

ข้อมูลเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 | Update 18-07-2019

Copyright © 2020 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-466-2182