โรงเรียนพระราชทาน ประจำปี 2561
snr header
lboss
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ปฏิทินชาวศึกษานารี

สิงหาคม 2019
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Today1329
Yesterday5210
This week25052
This month90496
Total346028

Visitor Info

  • IP: 34.204.173.45
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

2019-10-19

srisiri

สมาคมนักเรียนเก่าศึกษานารี
คุณหญิงศรีสิริ กฤษณจันทร์
นายกสมาคม

  bullet 02 คุณจันทร์แจ่ม พรหมะวีระ อุปนายก คนที่ ๑
  bullet 02 นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ อุปนายก คนที่ ๒
  bullet 02 นางกรรณิการ์ อัคคะพู อุปนายก คนที่ ๓
  bullet 02 นางเบ็ญจมาศ มาประณีต อุปนายก คนที่ ๔
  bullet 02 นางกุสุมา เมฆเมฆา เลขานุการ
  bullet 02 นางมาลัย เตชะพานิช เหรัญญิก
  bullet 02 นางวาสนา ศิริจรัสตระกูล นายทะเบียน
  bullet 02 นางทรรศนีย์ ทองสิมา ปฏิคม
  bullet 02 นางสาวภิญญกร เลิศศิริสัมพันธ์ บรรณารักษ์
  bullet 02 นางกันยารัตน์ ลีลากรกิจ สาราณียากร
  bullet 02 นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ประชาสัมพันธ์
  bullet 02 นางศรีนวล พัฒโนดม กรรมการ
  bullet 02 นางจันทนา เหมพรรณไพเราะ กรรมการ
  bullet 02 นางสาวจารุวรรณ อติแพทย์ กรรมการ
  bullet 02 นางสวรัฐ เรียนเขมะนิยม กรรมการ
  bullet 02 นางภัทราวดี รัศมีโกเมน กรรมการ
  bullet 02 นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมกุล กรรมการโดยตำแหน่ง
  bullet 02 นายสุจิต เหลาสุภาพ กรรมการโดยตำแหน่ง
  bullet 02 นางปนัดดา มีสมบัติงาม กรรมการโดยตำแหน่ง
  bullet 02 นางสาวอัมพร วิชัยศรี กรรมการโดยตำแหน่ง

Copyright © 2019 | โรงเรียนศึกษานารี ตั้งอยู่ 176 ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-466-7223 โทรสาร 02-466-2182