logo snr 1

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนศึกษานารี ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน รวม 21 คน

62505753 440743109842719 5433858465300742144 n 339x480  64559750 447566635794164 5065116680917614592 n 339x480 
 64577090 2359471024265883 4195174345057763328 n 339x480  65152892 452398895580786 4423623801560891392 n 339x480
 65314224 530854647741524 7766977145364021248 n 339x480  65375979 202176774020185 7411696793508904960 n 339x480
   
   
   
   
   
   
   
 66263598 650745875442835 4905179657957015552 n 339x480