1.3เครื่องมืองานช่าง
Home1.ลักษณะงานช่างพื้นฐาน2.งานไฟฟ้า3.เครื่องมือและอุปกรณ์ผลงานนักเรียน

 

 

ทดสอบก่อนเรียน 
1.1ความหมาย 
1.2ชนิดของงานช่าง 
1.3เครื่องมืองานช่าง 
1.4ความปลอดภัย 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
1.3 เครื่องมืองานช่างพื้นฐาน
              
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเครื่องมือ เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงานช่าง  เพราะเครื่องมือเป็นสิ่งที่
ช่วยผ่อนแรงในการทำงาน
  และช่วยให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย ผลงานที่ออกมาดี  สวยงาม  เป็นที่ต้องการของผู้ใช้  โดยเราต้องรู้จักการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี  และเหมาะสมกับชนิดของงาน  ฉะนั้นในการใช้เครื่องมือจึงถือเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่สำคัญในการทำงานช่าง  โดยเครื่องมือในงานช่างพื้นฐานโดยทั่วไปมีมากมายหลายชนิด แต่จะกล่าวเฉพาะเครื่องมือที่จำเป็นและใช้เป็นประจำในปัจจุบันดังนี้

 

เครื่องมือ

ชื่อเรียก

คำอธิบาย

1.

ไขควงเช็คไฟ

ใช้ตรวจวงจรไฟฟ้าจุดต่าง ๆ
ว่ามีกระแสไฟฟ้าหรือไม่

2.

ไขควงปากแบน  หรือปากตรง 

ใช้ขันสกรูหัวแบน

3.

ไขควงปากแฉก

ใช้ขันสกรูหัวสี่แฉก

4.

ไขควงปากแบน
และไขควงปากแฉก

ใช้ขันสกรูหัวแบน
และหัวสี่แฉกในงานช่างไฟฟ้า

5.

ประแจตัว L 

ใช้ขันน็อตขนาดต่าง ๆ
ซึ่งมีหัวน็อตเป็นรูปหกเหลี่ยม

6.

ประแจแหวน

ใช้ขันน็อตหกเหลี่ยม

7.

ประแจแหวน
และประแจปากตาย

ใช้ขันน็อตหัวหกเหลี่ยม
และหัวสี่เหลี่ยม

8.

คีมตัดสายไฟ

ใช้ตัดสายไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ
ตามต้องการ

9.

คีมตัดและคีมจับ

ใช้ปลายปากจับชิ้นงาน
และด้านในใช้ตัดสายไฟ

10.

คีมปากจิ้งจก

ใช้ตัดและจับชิ้นงานเล็ก ๆ

11.

คีมปากนกแก้ว 

ใช้ตัดลวด
และใช้ผูกลวดกับเหล็ก

12.

ประแจเลื่อน

ใช้จับชิ้นงาน

13.

คีมล็อก

ใช้จับชิ้นงานต่าง ๆ
ที่มีความมั่นคงมาก

14.

กรรไกร 

ใช้ตัดงานโลหะแผ่น

15.

รีเวดร์

ใช้ยึดจับชิ้นงานโลหะ 2 ชิ้น
เข้าด้วยกัน

16.

หัวแร้งบัดกรี

ใช้บัดกรีต่อเชื่อมตัวนำไฟฟ้า

17.

ที่วางหัวแร้ง

ใช้วางหัวแร้งบัดกรี

18.

การวางหัวแร้งบัดกรี
อย่างถูกต้อง

ใช้วางหัวแร้งขณะพักการบัดกรี

19.

มัลติมิเตอร์

ใช้วัดแรงดัน  กระแส
และความต้านทานไฟฟ้า

20.

สว่านข้อเสือ

ใช้เจาะรูงานไม้

21.

สว่านเฟือง

ใช้เจาะรูขนาดชื้นงานเล็ก
ในงานช่างไม้

22.

สว่านไฟฟ้า

ใช้เจาะรูขนาดต่าง ๆ 
ต้องใช้คู่กับดอกสว่าน
(ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงาน)

23.

ดอกจำปา

ใช้ขันหัวสว่าน
ในการใส่ดอกสว่านให้แน่น

24.

ดอกสว่าน

ใช้เจาะรูกลม ๆ  ขนาดต่าง ๆ

25.

ค้อนเหลี่ยมสันขวาง

ใช้ตอกตะปูเข็มขัดรัดสายไฟฟ้า

26.

ค้อนหงอน

ใช้ตอกตะปูงานช่างไม้

27.

ค้อนหัวยาง

ใช้งานโลหะแผ่น

28.

เลื่อยเหล็ก

ใช้ตัดโลหะ

29.

เลื่อยลันดา

ใช้ตัดไม้ขนาดต่าง ๆ

30.

เลื่อยลอ

ใช้ตัดไม้ขนาดเล็ก

31.

เลื่อยเซาะร่อง

ใช้เซาะร่องขนาดเล็ก

32.

คัตเตอร์

ใช้ตัดของต่างๆ
และใช้ปอกสายไฟฟ้า

33.

สิ่ว

ใช้เซาะร่องขนาดเล็ก

34.

ตะไบหางหนู

ใช้แต่งรูกลมขนาดเล็ก ๆ

35.

ตะไบ

ใช้งานโลหะ แต่งชิ้นงานให้เรียบ

36.

บุ้ง

ใช้งานไม้  แต่งผิวงานให้เรียบ

37.

สกัด

ใช้งานปูน

38.

กบ

ใช้แต่งผิวไม้ให้เรียบ

39.

ขวาน

ใช้ตัดไม้ขนาดต่าง ๆ

40.

แปรงทองเหลือง

ใช้สำหรับทำความสะอาดปลายหัวแร้ง

41.

เหล็กฉาก

ใช้วัดให้ได้มุมฉาก
ใช้ในการตัดไม้หรือเหล็ก

42.

เกรียง

ใช้ขูดสีต่าง ๆ   ออกจากชิ้นงาน

43.

ที่วัดระดับน้ำ

ใช้ปรับพื้นผิวต่าง ๆ
ให้ได้ระดับเดียวกัน

44.

ลูกดิ่ง

ใช้ในการวัดแนวดิ่ง
จากด้านบนลงด้านล่าง

45.

เต้า

ใช้ตีเส้นตรง

46.

ตลับเมตร

ใช้วัดความยาวของสิ่งของต่าง ๆ

 

 

 โรงเรียนศึกษานารี  176  ถนนประชาธิปก  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  10600  โทร. 0-2465-0070