มาลัยซีก
Homeผู้จัดทำมาลัยน่ารู้ชนิดและประเภทของมาลัยทักษะการร้อยมาลัย

 

 

มาลัยตุ้ม หมายถึง มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเป็นรูปกลม โดยเริ่มต้นจะเป็นวงกลมขนาดเล็ก

แล้วค่อยๆ ใหญ่หรือกว้างขึ้นทีละน้อยมาถึงประมาณช่วงกลางแล้วค่อยๆ ลดลงทีละน้อยให้มีขนาดเท่ากับ

ตอนแรกๆ จนกระทั่งเหมือนตอนขึ้นต้น ส่วนลักษณะรูปทรงตามยาวนั้นคล้ายดอกบัวตูม ช่วงหัวท้ายเรียว

ตรงกลางป่องโค้งมน มาลัยตุ้มขนาดเล็กสุดนิยมร้อย 9 ชั้น และขนาดใหญ่สุด 15 ชั้น การร้อยมาลัยตุ้ม

จำนวนชั้นจะต้องเป็นเลขคี่เสมอ เช่น 9, 11, 13 , 15 มาลัยตุ้มมี 2 แบบด้วยกัน คือ

1. แบบไม่มีลาย

2. แบบมีลาย

วิธีการร้อยมาลัยตุ้ม มีหลักสำคัญดังต่อไปนี้

1.จะต้องเริ่มต้นร้อยด้วยดอกเล็ก หรือกลีบเล็กก่อน ควรส่งก้านหรือส่งกลีบสั้นที่สุด และชั้นต่อๆ

ไปควรส่งก้านให้ยาวขึ้นทีละน้อยๆ จนถึงช่องยาวประมาณครึ่งเป็นช่วงที่มีความป่องโตเต็มที่เท่ากับ

ขนาดที่ต้องการ ( ช่อง 2-3 แถวตรงกลาง ) แล้วค่อยๆ ส่งก้านสั้นลงทีละน้อยย้อนกลับมาเท่าขนาดตอนเริ่มต้น

2. ความยาวของมาลัยตุ้มประมาณ 2 ? - 3 ? นิ้ว ต้องระวังอย่าร้อยให้ยาวนัก เพราะมองดู

แล้วจะกลายเป็นมาลัยตัวหนอนไป

3. การขึ้นต้นมาลัยตุ้มนั้น จำนวนดอกหรือกลีบไม่แน่นอนย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของดอกหรือ กลีบด้วยว่า

มีขนาดเล็กหรือใหญ่ ถ้าดอกใหญ่หรือกลีบใหญ่ก็ขึ้นจำนวนกลีบน้อย แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามความ

เหมาะสมในชั้นต่อๆ ไป เช่น ถ้าดอกพุดตูม ( ขนาดเล็ก ) หรือกลีบกุหลาบจะขึ้นต้นประมาณ 5 ดอก

หรือ 5 กลีบ แต่ถ้าเป็นดอกบานไม่รู้โรยจะขึ้นต้นเพียง 1 ดอกเท่านั้น

หน้าที่ใช้สอยของมาลัยตุ้ม

  • ใช้เป็นมาลัยชำรวยให้แก่แขกที่มาในงาน เช่น งานหลั่งน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีมงคลสมรส หรือในโอกาสอื่น ๆ
  • ใช้เป็นส่วนประกอบตกแต่งในงานประดิษฐ์ดอกไม้สดของไทยเช่น งานเครื่องแขวนดอกไม้สดของไทย
  • ร้อยใส่ไม้ไผ่แหลม ๆต่อก้านแล้วปักแจกัน หรือจัดดอกไม้สดในโอกาสต่าง ๆ
  • ใช้เป็นส่วนประกอบของมาลัย
  • ใช้เป็นส่วนประกอบของมาลัยครุย
  • ใช้ประกอบเป็นมาลัยคล้องมือ

 

แผนผังมาลัยตุ้ม 11 แถว

 


*หมายเหตุ ขั้นตอนการร้อยมาลัยตุ้ม ดังรูป การร้อยมาลัยตุ้ม จะเริ่มร้อยแถวแรก 5 กลีบ โดยใช้กลีบขนาดเล็ก วางบนแป้นใบตอง ส่งความ ยาวประมาณ ครึ่งเชนติเมตร วางรอบแป้นใบตอง 1 รอบ หมุนตามเข็มนาฬิกา (ดาวสีฟ้า) และ แถวที่ 2 กลีบที่ 1 จะอยู่ระหว่าง กลีบที่ 1 และ 2 ในแถวที่ 1 โดยส่งกลีบยาวกว่าแถวแรกเล็กน้อย
(วงกลมสีเขียว) กลีบต่อไปวางกลีบสับหว่างจนครบ 6 กลีบ แถวต่อไปได้อธิบายไว้ในวิธีการร้อย