ประเภทของมาลัย
Homeผู้จัดทำมาลัยน่ารู้ชนิดและประเภทของมาลัยทักษะการร้อยมาลัย

 


ประเภทของมาลัย มีดังนี้


1.1
  มาลัยชายเดียว  หมายถึงมาลัยที่มีลักษณะเป็นพวงกลม มีอุบะห้อยเป็นชายเพียงพวงเดียว


มาลัยชายเดียว


1.2  มาลัยสองชาย  หมายถึง  มาลัยที่นิยมผูกต่อกับริบบิ้น หรือโบทั้งสองชายและ
มีอุบะห้อยชายมาลัยข้างละพวง   


มาลัยสองชาย


1.3  มาลัยชำร่วย  หมายถึง  มาลัยขนาดเล็กๆ  น่ารัก  กระจุ๋มกระจิ๋ม


 

มาลัยชำร่วย