อุบัติเหตุภายในบ้าน
Homeผู้จัดทำหน่วยที่ 1หน่วยที่ 2หน่วยที่ 3หน่วยที่ 4บรรณานุกรม

 

ทดสอบก่อนเรียน 
อุบัติเหตุภายในบ้าน 
ความรุนแรงในบ้าน 
ทดสอบหลังเรียน 

           อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด อาจเกิดจากความประมาทของตนเอง หรือจากคนอื่นๆ หรือจากเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ฟ้าผ่า น้ำท่วม

ชนิดของอุบัติเหตุภายในบ้าน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้าน อาจจำแนกออกเป็นชนิดต่างๆ ได้ดังนี้

  1) การพลัดตกหกล้ม
  2) ไฟไหม้ น้ำร้อนลวด
  3) การถูกของแหลมคม อุปกรณ์และอาวุธปืน
  4) การได้รับสารพิษ
  5) การได้รับแก๊สหุงต้ม
  6) ทางเดินหายใจอุดตัน
  7) การจมน้ำ

สถานที่เกิดอุบัติเหตุที่บ้าน อุบัติเหตุที่บ้านมักเกิดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้

  - สนามและลานหน้าบ้าน
  - รั้วบ้าน ประตู หน้าต่าง
  - พื้นบ้าน ระเบียงบ้าน

อุบัติเหตุ                                                                                  ปลอดภัย