5.เลื่อยมือ
Home1.ลักษณะงานช่างพื้นฐาน2.งานไฟฟ้า3.เครื่องมือและอุปกรณ์ผลงานนักเรียน

 

 

1.ไขควง 
2.คีม 
3.ค้อน 
4.สว่าน 
5.เลื่อยมือ 
6.สิ่ว 
7.เครื่องมือวัดระยะ 
8.เต้า 
9.โอห์มมิเตอร์ 
10.มีด 

 

 

 

 

                   5. เลื่อยมือ   เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดวัสดุชนิดต่างๆ  หรือใช้ตัดชิ้นงาน มีด้วยกันดังนี้

                                 1. เลื่อยที่ใช้งานไม้  เช่น   เลื่อยรอปากไม้  เลื่อนลันดา


 1.
รูปเลื่อยรอปากไม้


 2.
รูปเลื่อยลันดา


 3.
รูปการตัดไม้

 

                           2. เลื่อยที่ใช้ในงานโลหะ เช่น เลื่อยตัดเหล็กชนิดด้ามปืน


 1.
รูปเลื่อยตัดโลหะ


 2.
การตัดโลหะ

 

    
   โรงเรียนศึกษานารี  176  ถนนประชาธิปก  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  10600  โทร. 0-2465-0070