4.สว่าน
Home1.ลักษณะงานช่างพื้นฐาน2.งานไฟฟ้า3.เครื่องมือและอุปกรณ์ผลงานนักเรียน

 

1.ไขควง 
2.คีม 
3.ค้อน 
4.สว่าน 
5.เลื่อยมือ 
6.สิ่ว 
7.เครื่องมือวัดระยะ 
8.เต้า 
9.โอห์มมิเตอร์ 
10.มีด 

 

 

 

 

                    4. สว่าน   ป็นเครื่องมือที่ใช้ในงานเจาะรูขนาดต่าง ๆ ตามต้องการ ซึ่งจะต้องประกอบด้วยดอกสว่าน

                           1. สว่านมือ เช่น  สว่านเฟือง หรือ สว่านจาน พวกนี้ใช้ในการเจาะติดแป้นสวิตช์ไฟฟ้าหรืองานยึดสกรู 


1.
รูปสว่านเฟือง


2.
รูปดอกสว่าน


                            
 2. สว่านไฟฟ้า
เป็นสว่านที่กำลังนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งต้องอาศัยไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบ  ในการใส่
  ดอกสว่านนั้นจะต้องอาศัยดอกจำปาในการเปลี่ยนดอกสว่าน

 


1.
รูปสว่านไฟฟ้า


2.
รูปการใส่ดอกสว่าน

 

 

   

   โรงเรียนศึกษานารี  176  ถนนประชาธิปก  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  10600  โทร. 0-2465-0070