หลักการกาชาด
 
 
Homeการดำเนินการประวัติกาชาดพิธีการยุวกาชาดหลักการกาชาดการตั้งสภาอุณาโลมแดง
 

 

          หลักการกาชาด (FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF THE RED CROSS AND RED CRESCENT)หมายถึง
แนวทางการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดประเทศต่างๆที่เป็นสหพันธ์ประเทศออสเตรีย ลงมติเห็ฯชอบกำหนดหลักการกาชาด7
ข้อคือสภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศครั้งท่20ปีพ.ศ.2508 ณ กรุงเวียนนา

 
สมาชิกยุวกาชาดแบ่งเป็น4ระดับ คือ
                     เตรียมยุวกาชาด ชั้น ป.1-ป.2                              ระดับชั้นที่1 ชั้นป.1-ป.4
                       ระดับชั้นที่2 ชั้น ป.5-ป.6                                   ระดับชั้นที่3 ชั้นม.1-ม.3
                       ระดับชั้นที่4ชั้น ม.4-ม.6
การทำความเคารพของสมาชิกยุวกาชาด
           สมาชิกยุวกาชาดทำความเคารพด้วยการไหว้เมื่ออยู่นอกแถว สมาชิกยุวกาชาดทำความเคารพด้วยการยืนตรงเมื่ออยู่ในแถว

สัญญาณนกหวีด
             --------------------------------             หยุด เตรียม
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -          เรียกทั้งหมด
             - - - ------ - - ------------------           เรียกหัวหน้าหน่วย
             -----------   ----------   ------ -           เชิญธงชาติ
             -- -----  --  -------  --  ---------          ฉุกเฉิน