ยีน

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนโครโมโซมยีนเด่น-ยีนด้อยชนิดโครโมโซมการแปรผันความผิดปกติสอบหลังเรียน

 

การถ่ายทอดลักษณะ 
ยีน 

 

 

      นอกจากโรคผิวเผือกแล้วยังมีโรคพันธุกรรมหลายโรคเป็นยีนค้อยและตั้งอยู่บน   Autosome  ได้แก่  ธาลัสซีเมีย  เป็นโรคที่มีอาการโลหิตจาง  ดีซ่าน  แคระแกรน  เติบโตไม่สมอายุ  เซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นรูปเคียว  ทำให้การลำเลียงออกซิเจนไม่ดีเท่าที่ควร

        การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะที่ควบคุมโดยยีนเด่น จะถ่ายทอดจากชายหรือหญิงที่มีลักษณะทางพันธุกรรมเป็นยีนเด่นทั้งคู่ หรือมียีนเด่นคู่กับยีนด้อยก็ได้

ยังมีลักษณะผิดปกติอื่นๆ ที่นำโดยยีนเด่นอีก เช่น

   - ลักษณะเตี้ยแคระ

   - ขากรรไกรล่างยื่น

   - โรคท้าวแสนปม

การปรากฏของยีนเด่นนั้น สามารถจะพบเห็นลักษณะการถ่ายทอดพันธุกรรมได้ทุกชั่วรุ่น

จัดทำโดยครูศิริพร กิจจารึก
โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
Copyright(c) 2004 Mrs. Siriporn kijjarouk. All rights reserved.