ประยุกต์พืชผัก

 

Homeบ้านและครอบครัวบ้านสวยด้วยมือเราอบอวลด้วยดอกไม้

 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
การพับดอกบัว 
การจัดดอกไม้แบบสากล 
ประยุกต์พืชผัก 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

การแกะหัวไชเท้าเป็นดอกลีลาวดีและดอกแก้ว

   

การแกะสลักดอกลีลาวดี

อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักดอกลีลาวด

1. มีดแกะสลัก  2. มีปอกผลไม้ 3. พู่กัน 4. สีผสมอาหารสีเหลือง 5. หัวไชเท้า 

          

ขั้นตอนการแกะดอกลีลาวด

1. ล้างหัวไชเท้าให้สะอาด หั่นเป็นท่อนยาว 2 นิ้ว จนหมดหัว

2. ใช้มีดกรีดแบ่งหน้าตัดเป็น 5 กลีบ แล้วเซาะร่องกลีบในเป็นกลีบโค้งทั้งหมด 

     

3. เซาะเอาเนื้อด้านในของกลีบดอกออก จะได้กลีบดอกแบบลึกโค้งที่ชัดเจน

            

4. ปาดเอาเนื้อส่วนข้างกลีบออกทั้งหมด และปาดเนื้อส่วนใต้กลีบออกเพื่อให้เห็นดอกเด่นชัดขึ้น

       

5. แล้วจึงตัดเนื้อหัวไชเท้าส่วนที่เหลือด้านล่างดอกออกเป็นกรวยยาว

       

6. จะได้อกสำเร็จ 1 ดอก แต้มสีผสมอาหารสีเหลืองที่ไส้กลาง ก็จะได้ดอกลีลาวดีที่แสนสวยงาม

     

การแกะดอกแก้วจากหัวไชเท้า

อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะสลักดอกแก้ว

1. มีดแกะสลัก   2. มีดปอกผลไม้  3. พู่กัน  4. สีผสมอาหารสีเหลือง  5. หัวไชเท้า

     

ขั้นตอนการแกะดอกแก้ว

1. ล้างหัวไชเท้าให้สะอาด หั่นเป็นท่อนยาว 1 นิ้ว จนหมดหัว

2. ใช้มีดกรีดแบ่งหน้าตัดเป็น 5 กลีบ แล้วเซาะร่องกลีบในเป็นกลีบโค้งเรียวทั้งหมด

        

3. เซาะเอาเนื้อด้านในของกลีบดอกออก จะได้กลีบดอกแบบลึกโค้งเรียวยาวที่ชัดเจน

         

4. ปาดเอาเนื้อส่วนข้างกลีบออกทั้งหมด และปาดเนื้อส่วนใต้กลีบออกเพื่อให้เห็นดอกเด่นชัดขึ้น

         

5. แล้วจึงตัดเนื้อหัวไชเท้าส่วนที่เหลือด้านล่างดอกออกเป็นโค้งเรียวยาว

          

6. จะได้อกสำเร็จ 1 ดอก แต้มสีผสมอาหารสีเหลืองที่ไส้กลาง ก็จะได้ดอกแก้วที่แสนสวยงาม

        

7. นำไปจัดเป็นช่อให้สวยงาม

          

ประโยชน์ในหารแกะสลัก

1. เหมาะกับคนที่กำลังฝึกสมาธิขั้นต้น ถ้าเราไม่อยากนั่งสมาธิ

2. ลดความเหงา อย่างน้อยมีอะไรทำ ซึ่งจะมีความภูมใจในตัวเอง

3. สามารถส่งเสริมมีรายได้อีกทางหนึ่งได้ด้วย

4. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์