อัตตาธิปไตย

 

Homeบ้านและครอบครัวบ้านสวยด้วยมือเราอบอวลด้วยดอกไม้
แบบทดสอบก่อนเรียนการประหยัดไฟการสร้างความสัมพันธ์ลักษณะของครอบครัวแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

อัตตาธิปไตย 
ประชาธิปไตย 
แบบตามใจ 

 

  สรุปบรรยากาศความเป็นอยู่ในครอบครัว สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ

  ลักษณะที่ 1 ครอบครัวแบบอัตตาธิปไตย ครอบครัวแบบนี้ลูกหลานจะขาดความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง การเลี้ยงดูลักษณะนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย

                      อัตตาธิปไตย หมายถึง การเลี้ยงดูแบบใช้ความคิดของพ่อ แม่ และผู้ปกครองเป็นใหญ่ เด็กไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้าตัดสินใจ ต้องทำตามคำสั่ง

 

ข้อดี

 1. เป็นเด็กดี เชื่อฟังคำสั่งสอน
 2. ไม่คิดนอกกรอบ ทำให้คิดแต่สิ่งที่ดี
 3. ไม่เชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ของตนเอง
 4. ไม่หลงผิด ไปในทางที่ไม่ดี
 5. พ่อแม่ไม่เดือดร้อน

ข้อเสีย

 1. ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
 2. ตัดสินใจด้วยตนเองไม่ได้ ทำให้เสียเวลา
 3. เด็กบางคนหรือหลายๆคน จะมีความรู้สึกอึดอัด
 4. ขาดความอบอุ่นเหมือนถูกบังคับ
 5. เก็บกด สามารถแสดงออกได้หลายรูปแบบ
 6. เด็กจะรู้สึกเหมือนขาดความรัก ความเข้าใจ
 7. ไม่กล้าบอกปัญหา กลัวโดนตำหนิหรือถูกลงโทษ

 

ตัวอย่าง

              วรพจน์ เกิดมาในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นใหญ่ในบ้าน ชอบใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาความขัดแย้ง ภาพของพ่อที่แสดงอารมณ์เกรี้ยวกราด หรือทุบตีแม่เป็นเรื่องปกติสำหรับวรพจน์ ต่อมาเมื่อมีครอบครัว เขาจึงนำวิธีการเหล่านั้นไปใช้โดยไม่รู้ตัว เช่น เวลามีปัญหาขัดแย้งก็มักขึ้นเสียง ด่าทอภรรยา ไปจนถึงลงมือทำร้ายร่างกาย เมื่อภรรยาทนไม่ได้และหนีไป วรพจน์ กลับสงสัยและไม่เข้าใจว่า ทำไมภรรยาจึงทนไม่ได้กับ "เรื่องแค่นี้"