วัยรุ่นตอนต้น
Homeผู้จัดทำหน่วยที่ 1หน่วยที่ 2หน่วยที่ 3หน่วยที่ 4บรรณานุกรม
ทดสอบก่อนเรียนวัยรุ่นตอนต้นระบบสืบพันธุ์การปรับตัวอนามัยวัยเจริญพันธุ์ครอบครัวเป็นสุขพฤติกรรมสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพทดสอบหลังเรียน

 

 

ปัจจัยต่อการเติบโต 
พัฒนาการ 

การเปลี่ยนแปลงของตัวเรา
            มนุษย์มีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการตลอดเวลา การเจริญเติบโตและพัฒนาการดังกล่าว นักเรียนต้องทราบและเข้าใจด้วยว่า เพื่อการปรับตัวและพฤติกรรมให้เหมาะสมกับวัยในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างวัยรุ่นตอนต้น คืออายุระหว่าง 11-15 ปี เด็กหญิงจะเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าเด็กชายประมาณ 1-2 ปี วัยนี้บางคนเรียก "วัยพายุบุแคม" หรือ "วัยวิกฤติ"