ผู้จัดทำ
Homeผู้จัดทำหน่วยที่ 1หน่วยที่ 2หน่วยที่ 3หน่วยที่ 4บรรณานุกรม

 

 


 

ชื่อ-นามสกุล                นายกำธร  พราหมณ์โสภี

วัน เดือน ปีเกิด             18 มิถุนายน  2496

ตำแหน่ง                       ครู   วิทยฐานะชำนาญการ   

การศึกษา                     ครุศาสตรบัณฑิต   เอก พลศึกษา  

วิชาที่สอน                   สุขศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 โรงเรียน ศึกษานารี  เขต ธนบุรี   กรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3

star01.gif